கத்தார் அலுமினியம் நிறுவனத்தில் உடனடி வேலை வாய்ப்பு

கத்தார் அலுமினியம் நிறுவனத்தில் உடனடி வேலை வாய்ப்பு

We are hiring for one of the most reputable aluminum Factory at QATAR: –

1 – Project manager – above 6 years’ experience, 15,000 – 18,000 QR

2- Estimation Manager – above 7 years’ experience 13,000 – 17,000 QR (1 candidate.)

3- Sr. Estimation Officer – above 4 years’ experience 5,000 – 8,000 QR (3 candidates)

4- QS – above 3 years’ experience – 5,000 – 8,000 QR

5- QA/QC Engineers – above 3 years’ experience 5,000 – 8,000 QR (3 candidates)

6- Designers – above 3 years’ experience – 5,000 – 8,000 QR

7- Technical Engineer – above 4 years’ experience 8000 _ 12000.

8- Glass factory Supervisor – above 5 years’ experience 4000.

9- Glass Cutting machine operator. 8000 – 12000.

10- Glass drilling operators. 8000 – 12000.

11- Structural Engineer 8000 – 12000.

12- Procurement officer 4000.

All position MUST have Aluminum & Glass Experience

Immediately joining preferred

Interested & matching candidates send their resumes to:  thair@fastspeed.online

குறிப்பு: இந்த பகுதியில் நாம் பதிவிடும் தகவல்கள் நமக்குப் பல நண்பர்களிடம் கிடைத்தது. மற்றவர்களும் பயனடைய வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தில் பதிவிடுகிறோம். இதிலுள்ள நிறுவனங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்லை.

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

*

%d bloggers like this: