இந்த ஆண்டு மட்டும் குவைத்திலிருந்து 5,000 இந்தியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

இந்த ஆண்டு மட்டும் குவைத்திலிருந்து 5,000 இந்தியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். குவைத்: குவைத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட வெளிநாட்டினரின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதில் இந்தியர்கள் முதலிடத்தில் உள்ளதாக அங்குள்ள செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டை விட்டு வெளியேற்று...
Posted On 09 Nov 2019
, By