இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க செய்யும் உணவுகள்

இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க செய்யும் உணவுகள் தினசரி 3 பழங்களும் காய்ச்சிய பசும்பாலில் சேர்த்து இதனுடன் தேன் சேர்த்து கலந்து தினம் 1 வேளை பருகிவர, 2 மாதத்தில் உடல்பில் இரத்தம் ஓட்டம் பெருகும். அத்திப்பழம் இரத்த விருத்திக்கு முழுப்பலன் அளிக்க வல்லது. ஹீமோகுளோபின் குறைவு...
Posted On 07 Dec 2019
, By

இதுதான் காதல்: தன் மனைவி அமர தன் முதுகைத் தந்த கணவன் (காணொளி)

இதுதான் காதல்: தன் மனைவி அமர தன் முதுகைத் தந்த கணவன் பெய்ஜிங் (டிசம்-07): கர்ப்பம் தரித்த தனது மனைவி உட்கார தன் முதுகைத் தந்த கணவன். இந்த சம்பம் சீனாவில் நடந்துள்ள...
Posted On 07 Dec 2019
, By