ஏலக்காய் அற்புத மருத்துவ பலன்கள்

ஏலக்காய் அற்புத மருத்துவ பலன்கள் ஏலக்காய் வாசனை பொருளாக பார்க்கப்படும் நிலையில், அதில் பல இயற்கை நன்மைகள் உள்ளன. ஏலக்காய்-யில் உள்ள நன்மைகளை தொகுப்பாய் இங்கு காண்போம்… # ரத்தத்தில் இருக்கும் சர்க்கரையின் அளவையும் கட்டுப்படுத்தும். ஆஸ்துமா நோயாளி களுக்கும் ஏற்...
Posted On 12 Jan 2020
, By