தோப்புகரணம் போடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

தோப்புகரணம் போடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் தோப்புக் கரணக்கலை முதலில் தோன்றிய இடம் தோப்புக்கரணம் முதன் முதலில் தமிழ் நாட்டில் உள்ள கோவில்களில் தோன்றியது என்றும், இக்கலை அழியாமல் அதனை நினைவு கூறும் படியாக கோவில்களில் உள்ள கோபுர பகுதியில் சிற்பங்கள் அமைக்க பட்டுள்ளதையும் காணலா...
Posted On 25 Jan 2020
, By