டாக்டர்

மனித மனம் படைத்த மனிதர்கள் இவர்கள் உறவுகளே ஓடி ஒளியும் இந்நேரத்தில் நமக்கு உதவி புரியும் நல் உள்ளங்கள் இவர்கள் கொரோனோ எனும் அரக்கனை இம்மண்ணை விட்டு துடைத்தெரிய தன் உயிரையும் பணயம் வைத்து இராப்பகலா கண்விழித்து மனித பிறவிகளுக்கு சேவை செய்யும் மானுட பிறவிகள் இவர்கள் க...
Posted On 24 Mar 2020
, By