அமீரகத்தில் கொரோனா விதிமீறலுக்காக விதிக்கும் தவறான அபராதத்தை புகார் அளிக்கலாம்.

அமீரகத்தில் கொரோனா விதிமீறலுக்காக விதிக்கும் தவறான அபராதத்தை புகார் அளிக்கலாம். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கொரோனா விதிமீறல் காரணமாக அதிகாரிகள் தவறாக அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக நினைத்தால் அதை புகாராக பதிவு செய்யலாம். இந்த தகவலை அமீரக பொது வழக்குத்துறை அறிவித்...
Posted On 03 Jun 2020
, By

அமீரகத்தில் ஜுன் 15 முதல் ஊழியர்களுக்கு மதிய ஓய்வு இடைவேளை

அமீரகத்தில் ஜுன் 15 முதல் ஊழியர்களுக்கு மதிய ஓய்வு இடைவேளை. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் வெயில் காலத்தில் ஊழியர்களுக்கு மதியநேரங்களில் ஓய்வு வழங்கப்படும். அதிகமான வெயிலின் உஷ்ணத்திலிருந்து ஊழியர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் அறிவிக்கப்படும். அதன் அடிப்படையில் இந்...
Posted On 03 Jun 2020
, By