டாக்டர்

மனித மனம் படைத்த மனிதர்கள் இவர்கள் உறவுகளே ஓடி ஒளியும் இந்நேரத்தில் நமக்கு உதவி புரியும் நல் உள்ளங்கள் இவர்கள் கொரோனோ எனும் அரக்கனை இம்மண்ணை விட்டு துடைத்தெரிய தன் உயிரையும் பணயம் வைத்து இராப்பகலா கண்விழித்து மனித பிறவிகளுக்கு சேவை செய்யும் மானுட பிறவிகள் இவர்கள் க...
Posted On 24 Mar 2020
, By

“சுழற்சி” (கவிதை)

“சுழற்சி” குருதியின் சுழற்சி ஆக்ஸிஜன் கூட்டம் …………..குதித்திடும் இதயமும் ஓட்டம் கருவினில் சுழற்சிக் குழந்தையாய் ஆக்கம் …………….கருதிடும் தாய்மையின் நோக்கம் மருவிலா மதியின் சுழற்சியால் தேயும் ………வளர்...
Posted On 08 Dec 2019
, By

பணம் படுத்தும் பாடு (கவிதை)

பணம் படுத்தும் பாடு உழைப்பென்னும் நான்கெழுத்துத் தாயின் சேயே! உலகமெலா மொருகுடையில் ஆளும் நீயே மழைத்துளிபோல் உயிர்நாடி யாகிப் போனாய் மழலைகளாய்ச் சில்லறைக ளீன்று போட்டாய் தழைத்தோங்கும் செல்வத்தின் ஆணி வேராய்த் தான்மட்டும் அடையாளச் சின்ன மானாய் பிழைப்போரும் உன்பின்னா லோட...
Posted On 05 Dec 2019
, By

அமீரக தேசிய தினம் (கவிதை)

அமீரக தேசிய தினம் வாசற் கதவைத் தட்டி வாய்ப்புகளைக் கொட்டி நேசமுடன் வரவழைத்த நாடு நிதம்நிதம் அமீரகப் புகழ் பாடு! வறுமை இருளை நீக்கிட வந்தாரை வாழ வைத்துத் திறமைகளை ஊக்குவிக்கத் திக்கெட்டும் வாழ்கின்ற “பாஸ்போர்ட்” பறவைகளின் சரணாலயம்; பாலைவனத்தையே செழிப்பான சோலைவனமாக்க...
Posted On 01 Dec 2019
, By

பயணங்கள் (கவிதை)

பயணங்கள் தந்தையின் விந்தும் கருவறை நோக்கித் தனிமையில் முதன்முதற் பயணம் முந்தவும் பின்னே இறையருள் கொண்டு முயற்சியால் வென்றதும் பயணம் பந்தென உருண்டு பக்குவத் திங்கள் பத்தினில் கருவறைப் பயணம் வந்திடும் தருணம் வந்ததும் நலமாய் வையகம் கண்டதும் பயணம் கருவறைப் பயண மி...
Posted On 30 Nov 2019
, By