தோல்வி என்பது பதற்றமா? பரவசமா?

தோல்வி என்பது பதற்றமா? பரவசமா? -டாக்டர் பஜிலா ஆசாத் சர்வதேச வாழ்வியல் ஆலோசகர் நான் எது செய்தாலும் தோல்வியாகவே முடிகிறது. அடுத்தடுத்த தோல்வி தந்த பாதிப்பு இன்று என்னால் எதுவும் செய்ய முடிவதில்லை. ஏதாவது செய்யலாம் என்று எண்ணினாலே எனக்குள் நடுக்கமும், பதற்றமும், பயமும் ஏற்படுகிறத...
Posted On 09 Dec 2019
, By

உங்கள் கருத்துக்களுக்கு உங்கள் உடல் தரும் ஒரு “ஃபீட்பேக்” என்ன?

மனஅகராதி உங்கள் கருத்துக்களுக்கு உங்கள் உடல் தரும் ஒரு “ஃபீட்பேக்” என்ன? -டாக்டர் பஜிலா ஆசாத் நம்மை அதிகம் அறியாதவர்களை விட நமக்கு மிக வேண்டியவர்களின் செயல்கள் தானே நம்மை அதிகம் உணர்ச்சி வசப்பட செய்கிறது. அதிலும் நன்றாக பழகக் கூடியவர்கள் கொஞ்சம் பாராமுகமாக இருந்தால் கூட வருத்தம்,...
Posted On 04 Dec 2019
, By

தோல்வி இந்த ஒற்றை வார்த்தைக்கு மிரளாதவர்களே இல்லை

தோல்வி அல்ல -டாக்டர் பஜிலா ஆசாத் தோல்வி இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது உங்களுக்குள் என்ன செய்கிறது. தோல்வி இந்த ஒற்றை வார்த்தைக்கு மிரளாதவர்களே இல்லை எனலாம். ஏழை பணக்காரர், படித்தவர் படிக்காதவர் ஆண் பெண் என்று எந்த பாகுபாடின்றி எத்தன...
Posted On 24 Nov 2019
, By